RUGPIJN DOOR STRESS

Ondanks het feit dat er vandaag de dag heel wat minder fysieke arbeid wordt geleverd, zijn er zeker niet minder rugklachten dan vroeger, integendeel. Daar waar we in het verleden veeleer mensen met gevorderde leeftijd zagen die op consultatie kwamen voor rugpijn, zien we nu eerder mensen van 30, 35 of 45 jaar.

Wat is daarvan de oorzaak?

  1. We leven sneller, we moeten voldoen aan steeds meer verplichtingen en verwachtingen. 
  2. Er is meer prestatiedruk, maar ook meer onzekerheden en angsten om het allemaal niet meer aan te kunnen.
  3. De draaglast wordt groter dan de draagkracht. De rug is dan ook de drager van onze lasten, onze verantwoordelijkheden, maar gaat ook gebukt onder onze angsten, twijfels en onzekerheden. 
  4. Onze rug is ook een gevoelsorgaan en ondergaat ook de spanningen ten gevolge van negatieve gevoelens, zoals regelmatig terugkerende boosheid, frustratie, ergernis....

Ter hooge van het lichaam zien we door de ‘overbelasting’ een verhoging van de spanningsgraad van de spieren en het omliggend bindweefsel.  Aanhoudende verhoogde spanning zorgt voor een geleidelijke acidose of verzuring van spierweefsel, waardoor makkelijk ontstekingen ontstaan.

De behandeling van rugpijn ten gevolge van stress bestaat uit een 3-tal aspecten :

1. Eerste advies geven dat dient om de opstapeling van spanning te verminderen:

  • Neem ’s middags een siësta van ong. 20’.
  • Doe elke dag een wandelingetje van 20’ tot een half uurtje.
  • Neem tijd om rustig te eten.
  • Neem ’s avonds een warm bad.
  • Slaap minstens 8 uur per etmaal.

2. Lichamelijke aanpak van de pijnklachten :

         Aanvankelijk leggen we de klemtoon op het verlichten van de pijnklachten via het verlagen van de spanning in het lichaam door manuele sederende technieken voor spier- en bindweefsel, gecombineerd met technieken om het gespannen zenuwstelsel terug vrij te maken.  Dit gebeurt door middel van specifieke osteopathische applicaties, zoals fasciatherapie en  craniosacraaltherapie. Ook relaxatieoefeningen kunnen tot de therapie behoren.

3. Zoeken naar de oorzaak.

       Naast de lichamelijke aanpak van de klachten, besteden we evenveel aandacht aan het opsporen van de diepere oorzaak van de spanningen en zoeken we samen met de patiënt hoe hij zijn veerkracht kan verhogen door adequater om te gaan met de situaties die de spanningskalchten uitlokken.

Sta op goede voet met jezelf.  Je rug kan niet meer aan dan wat hij/jij kan dragen.  Leer op een vriendelijke manier om te gaan met heel je lichaam, dus ook met je rug.

Als men er op tijd bij is, kunnen op lange termijn grotere problemen zoals hernia en operaties voorkomen worden en kan de kwaliteit van het leven er enkel op vooruit gaan.

 

Beste groeten,

Frank Desmet
Osteopaat - Stressconsulent
www.osteorelax.be
Geschreven door Frank Desmet in Osteopathie / Relaxatie