Hyperventilatie

Als we hyperventileren, snakken we letterlijk naar adem. Hyperventilatie is een syndroom dat gekenmerkt wordt door een plots onwel voelen wat vaak heel beangstigend overkomt en gepaard gaat met uiteenlopende lichamelijke en psychische symptomen. Deze kunnen voor iedereen verschillend zijn en variëren van tintelingen in de vingers of rond de mond, benauwdheid van de borststreek, hartkloppingen of nog een hele reeks andere symptomen.

Vormen van hyperventilatie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute hyperventilatie en chronische hyperventilatie.

Acute hyperventilatie

Hiermee beschrijven we de paniekaanval, de acute adembenauwdheid... Het gevoel van  flauwvallen of dat de grond onder je voeten wegschuift.  Deze aanval duurt meestal niet langer dan 10 tot 15 minuten en gaat meestal vanzelf over. Belangrijk hierbij is niet mee te gaan in de paniek en jezelf rust en kalmte toe te spreken. Komt pas in 10% van de hyperventilatiesituaties voor.

Chronische hyperventilatie

Deze vorm van hyperventilatie komt bij 90% van de gevallen voort en bestaat eerder uit een latente vorm van spanningen, moeilijk ademen, druk op de borstkas, maar evengoed tintelende mond of vingers, ijl hoofd, onwerkelijk gevoel....  Doel bij deze vorm is het aanpakken van onderliggende factoren die een constante angst of spanning veroorzaken.

Hyperventilatiebehandeling

Hyperventilatie mag echter absoluut niet enkel als een afwijking van de ademhaling beschouwd worden. De bewering dat hyperventilatie het gevolg is van verkeerd ademen is te eenvoudig gesteld. Bij hyperventilatie snakken we niet enkel om adem, maar veeleer om levensadem. Het is a.h.w. een kortsluiting ten gevolge van een chronische overspanning van het autonome zenuwstelsel, het zenuwstelsel dat ons innerlijk gevoel regelt.

Het is dan ook belangrijk het syndroom vanuit deze hoek te bekijken en behandelen. Zo komen we bij dieper liggende oorzaken, onderliggende overtuigingen en aangeleerde gedragspatronen. Vaak gaat het om verborgen verplichtingen en verwachtingen die we onszelf opleggen. Bewustwording van deze onderliggende processen kan ons leven in een andere richting sturen. In de therapie gaan we na wat de onderliggende factoren zijn die hyperventilatie als gevolg hebben. Daarnaast leren we angsten beter hanteren en zien we het belang in van prioriteiten en bewustere keuzes.

Praktisch werken we met ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en visualisatietechnieken + technieken uit de osteopatie, voornamelijk een in evenwicht brengen van het autonoom zenuwstelsel via specifieke manuele technieken.