Osteopathie

Osteopathie is een zachte manuele geneeswijze die de totale mens behandelt. De osteopaat kijkt niet alleen naar de klacht, maar gaat op zoek naar de onderliggende factoren die de klacht hebben veroorzaakt.

Indicatie-terrein van de osteopathie

1. Aandoeningen van het bewegingsstelsel

 • reuma, artrose, artritis
 • pees- en spierontstekingen
 • acute en chronische rugklachten, lumbago, hernia
 • hals- en schouderpijnen, torticollis (acute scheefhals), whiplash
 • nevralgieën, tussenribpijnen
 • knie- en heupklachten
 • tennis-elleboog
 • pijnen en tintelingen in handen en voeten

2. Viscerale of inwendige klachten

 • slokdarm (verkramping, moeilijk slikken, reflux…)
 • maagklachten (maagptose, vertraagde vertering, oprispingen, maagzuur...)
 • dunne darm (misselijkheid, krampen, verminderde voedselopname, spastische colon...)
 • dikke darm ( constipatie, diarrhee...)
 • lever en galblaas (slechte werking...)
 • nieren en blaas
 • hart en longen (hyperventilatie, hartkloppingen...)
 • gynaecologische problemen (menstruatiestoornissen gepaard met rugpijnen, terugkerende pijnen voor of tijdens de maandstonden, wegblijven van de maandstonden, menopauze...)

3. Diverse klachten

 • klachten t.h.v. het hoofd (spanningshoofdpijn, migraine, sinusitis...)
 • oorzuizingen, ziekte van Menière, otitis
 • problemen met kaakgewricht (kaakklem, slijtage van het kaakgewricht...)
 • algemene vermoeidheid, CVS, fibromyalgie, burn-out
 • zwangerschapsproblemen
 • slapeloosheid
 • duizeligheid, evenwichtsproblemen

  Doel van de osteopathie

  Doel van osteopathie is evenwicht brengen in de totale mens, tussen lichaam en geest. Zo zijn veel lichamelijke klachten een uiting of een signaal van doorgemaakte trauma’s of een veruitwendiging van een innerlijk emotioneel conflict. De osteopaat voelt met zijn handen of een verhoogde spanning aanwezig is en gaat na of die in verband staat met het klachtenpatroon. Door  zachte technieken brengt hij een proces van regeneratie op gang. Deze lichamelijke technieken kunnen aangevuld worden met meer mentaal gerichte technieken zoals gerichte ontspannings- of visualisatietechnieken. 

  Tenslotte wordt ook veel aandacht besteed aan voedingscorrectie.

  Osteopathie maakt deel uit van de verschillende domeinen waar binnen OSTEO-RELAX wordt gestreefd naar totale herstel van de mens, zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau.

  Effecten en werking van osteopathie

  1. Osteopathie herstelt bewegingsverlies.
   Een gezond lichaam is steeds in beweging, hoe subtiel ook, tot op celniveau.  Door allerhande spanningen zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau ontstaat binnen het lichaam bewegingsverlies. Verlies van beweging leidt tot klachten en ziektes. Dit verlies aan beweging verstoort het metabolisme (stofwisseling) van het lichaam, waardoor klachten en ziekte kunnen ontstaan. 
   Osteopathie gaat op zoek naar bewegingsverlies, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, en herstelt deze, waardoor herstel van de klachten kan starten. 
  2. Osteopathie behandelt de mens als één geheel. Alles is met alles verbonden.
   Daar er een nauwe samenwerking bestaat tussen elk stelsel van het lichaam (bewegingsstelsel, ademhalingsstelsel, bloedsomloop, spijsvertering, hormonaal stelsel, zenuwstelsel…), kan een klacht zich op een totaal andere plaats vertonen. Daardoor behandelt de osteopaat de patiënt in zijn totaliteit, als één geheel.
  3. Osteopathie herstelt de zelfgenezende kracht van het lichaam.
   Het lichaam bezit een zelfgenezende kracht. Door allerhande oorzaken kan deze verstoord raken. De osteopaat stimuleert deze autoregulerende kracht van het lichaam.