Osteopathie bij baby's en kinderen

Kinderen vragen speciale aandachten binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene. Er zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering, heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of enen puber. Als er een probleem in één van de facetten van de ontwikkeling opreedt heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraagt dan ook zijne eigen unieke benadering.

Tijdens een osteopatische behandeling wordt door het kind bepaald hoe het zich laat behandelen. Het is aan de osteopaat om op een creatieve wijze het kind te volgen en te behandelen. Kinderen ervaren de behandeling in het algemeen als aangenaam, omdat er met zachte mobilisatie- en manipulatietechnieken wordt gewerkt. Sommige kinderen huilen tijdens de behandeling, terwijl anderen in slaap vallen. Dit komt, omdat door het ontspannen van de weefsels de prikkels naar de hersenen veranderen, waar het kind op reageert. 

Indicatie-terrein van de osteopathie bij kinderen? 

  • huilbaby
  • reflux
  • slaapproblemen
  • oorpijn
  • sinusitis
  • vertraagde motoriek
  • mentale achterstand
  • ADHD
  • Leerachterstand
  • Orthodontie problemen

Ook kinderen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicaps en kinderen die herstellende zijn van een operatie kunnen gebaat zijn bij een osteopatische behandeling. Omdat het zelfgenezend vermogen wordt hersteld, wordt niet alleen de motorische en de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de emotionele ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

Hieronder wordt een aantal voorbeelden uitgewerkt. 

Huilbaby’s, onrustige baby’s.

Door de zachte technieken is osteopathie bij uitstek geschikt voor het behandelen van baby’s. tijdens de zwangerschap of bij de geboorte kan er een bewegingsverlies ontstaan in de schedel of kunnen er blokkades ontstaan in de nek of de rug. Door de blokkades kan een baby onrustig worden. De baby zit niet lekker in zijn vel en zal daardoor veel huilen. Ook kan het darmstelsel over- of onderprikkeld raken, doordat een zenuw, die o.a. de darmen aanstuurt, geïrriteerd kan raken door een blokkade in de schedelbasis. Hierdoor ontstaan er darmkrampjes, winderigheid, obstipatie en reflux. Door lichte mobilisaties van de schedelbasis wordt de irritatie van de zenuw weggenomen en functioneert deze beter. 

Vanuit de schedelbasis loopt ook en zenuw naar het halsgebied. Deze zenuw is verantwoordelijk voor de coördinatie van het slikken, ook hier kunnen problemen ontstaan. 

Baby’s met een voorkeursligging en/of een vervorming van de schedel

Eer voorkeursligging kan een afplatting van de schedel geven maar andersom kan een vervorming van het schedeltje een voorkeursligging geven. Bewegingsverlies tussen de verschillende botstukken van de schedel kan leiden tot vervorming van het hoofd, voorkeursligging en het onrustig worden van een baby, maar ook darmkrampjes, obstipatie- en refluxklachten kunnen ontstaan. De beweeglijkheid van de nek en de wervelkolom zal zich aanpassen aan de beweeglijkheid van de schedel. Veel van de bovengenoemde klachten worden ook wel het Kiss-syndroom genoemd. Het onderzoek en de behandeling van een baby kan op de behandelbank of op schoot van de ouders worden uitgevoerd. De osteopaat begint vaak bij de voeten of het bekken o dan langzaam via de buik borst en rug naar het hoofdje te gaan. Dit om een volledig onderzoek te kunnen doen maar ook om de baby te laten wennen aan de osteopaat en de aanraking. Bewegingsbeperkingen worden dan met zachte technieken losgemaakt. 

Oor- en bijholteontstekingen 

Het steeds terugkeren van oorontstekingen heft vaak te maken met een verminderde drainage van het middenoor via de buis van Eustachius. Deze buis kan in zijn functie worden belemmerd als de schedelbotten, waardoor de buis van Eustachius loopt, minder mobiel zijn. ontstekingen van de holtes zijn vaak en teken van drainageproblematiek van het aangezicht wat kan leiden tot keel- en luchtweginfecties. Deze klachten zijn te behandelen door mobilisaties van het aangezicht en het stimuleren van het immuunsysteem. 

ADHD, ADD, gedragsproblemen

Bij kinderen met ADHD, ADD en andere gedragsproblemen is de hoeveelheid prikkels die ze krijgen vaak een groot probleem. Ze hebben moeite om die op een juiste manier te verwerken en dan naar verhouding te reageren. Als er in het lichaam blokkades zitten, bijvoorbeeld in de schedel, de rug of de organen, komen er veel extra prikkels bij. Door deze blokkades weg te nemen, verdwijnt een deel van de prikkels en ontstaat er een betere balans. Door te zorgen voor een optimale mobiliteit van de schelde heb je een zeer positieve invloed op de doorbloeding van de hersenen waardoor een kind meer rust zal ervaren? Bij autistische kinderen ziet men vaak dwangmatig gedrag afnemen of verdwijnen.

Dyslexie, dyscalculie, leerproblemen

Om goed te kunnen lezen, schrijven en leren is het van belang dat een kind goed functionerende zintuigen heef ten prikkels op de juiste wijze kan verwerken. Alleen dan worden de hersens juist getraind. Gedurende de zwangerschap, de bevalling of daarna kunnen er blokkades ontstaan in de schedel de wervelkolom of elders in het lichaam die het ontwikkelen van de hersenen en/of de communicatie tussen de verschillende hersendelen kunnen verstoren. Door osteopatische behandelingen gericht op b.v. de oogmotoriek, het evenwicht, de wervelkolom en/of het hoofd kunnen deze blokkades worden verholpen, waardoor de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk verloopt. 

Buikklachten 

Veel kinderen hebben buikklachten en/of moeilijkheden met de stoelgang. Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goede aansturing van de organen door het zenuwstelsel vanuit de rug en de schedel. Een osteopaat kan op al deze facetten ingrijpen, hierdoor kan de oorzaak van het probleem behandeld worden en zullen de klachten van het kind afnemen.

Rugklachten 

Zowel bij volwassenen als bij kinderen komen veel rugklachten voor. Een kind wat klaagt over zijn/haar rug moet altijd serieus worden genomen, omdat de rug nog volop in ontwikkeling is. Hierdoor kunnen klachten gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een kind. De rug wordt o.a. beïnvloed door de mobiliteit van de benen, het bekken en de organen, welke direct en indirect een grote invloed hebben op de rug. Ook de schedel heeft een invloed op de ontwikkeling van de rug en kan rugklachten veroorzaken. Een osteopaat zal het gehele lichaam onderzoeken om de oorzaak van de klachten op te sporen en daar te behandelen waar het nodig is. Als de ooraak weg is, kan het lichaam het evenwicht weer terug vinden en zullen de klachten verdwijnen.

Knieklachten 

De knieën van een kind worden veel belast. Door blessures aan de voet, enkel, heul, bekken of rug kan een standsverandering optreden die leidt tot een verdraaiing van de knie. Een verharding van het scheenbeen of kuitbeen, ontstaan door bijvoorbeeld een trauma, leidt tot het verlies van een stuk schokdemping waardoor de knie extra wordt belast. Daarnaast kan door bewegingsverlies in de onderbuik een druk op de bloedvaten ontstaan, waardoor de weefsels minder doorbloed worden en daardoor kwetsbaarder zijn. de behandeling bij knieklachten kan bijvoorbeeld bestaan uit: het mobiliseren van de rug, het bekken, de voet, het onderbeen en/of de organen in de buik. Dit om de doorbloeding of om de stand van de rug en de knie te verbeteren.