Slaapproblemen

Een goede nachtrust is voor ieder mens onmisbaar. Wie goed slaapt, geniet meer van het leven. Voor het gros van de bevolking is slapen vanzelfsprekend. Zolang het probleemloos verloopt, hoef je er inderdaad niet veel aandacht aan te besteden. Maar voor vele anderen is de nacht een ware hel. Het vormt een aaneenschakeling van gedachten en gepieker. Ruzies en misverstanden worden onophoudelijk herhaald. Men ligt te woelen en uiteindelijk wordt het te veel. Opstaan en tv kijken lijkt dan de enige uitweg.

Uit een gezondheidsenquête van 2004 blijkt dat een op vijf Belgen ouder dan 15 slaapproblemen heeft. Een op tien neemt regelmatig slaapmiddelen. Duizenden mensen verlangen naar een zalige nachtrust zonder medicatie. Deze slaapcursus is dan ook opgevat vanuit een grote noodzaak om mensen opnieuw aan te leren hoe men kan evolueren naar een gezonde nachtrust. Slaapproblemen of insomnia kunnen echter zelden beschouw worden als enkel maar problemen van de nacht. Dit is dan ook het uitgangspunt van de cursus: slaapproblemen pak je niet enkel ’s nachts aan, maar ook en vooral overdag. De nacht is trouwens de spiegel van de dag. Wat er overdag in je omgaat bepaald de kwaliteit van je slaap ’s nachts.

Net dat vormt het unieke aspect van deze slaaptherapie. Ze is namelijk gebaseerd op de principes van ‘mindfulness’. Dat laatste staat voor ‘met volle aandacht door het leven gaan’. Op die manier krijgt men meer grip op slaaprovende factoren zoals stress, drukte, onrust, piekeren, negatieve gedachten en gevoelens.

Het ultieme doel is groeien naar meer innerlijke rust en vertrouwen. Wat uiteindelijk het belangrijkste aspect is om tot een goede nachtrust te komen.

Aanpak van slaapproblemen

In de eerste plaats gaan we op zoek naar onderliggende oorzaken die het verstoord slaappatroon hebben veroorzaakt of verder onderhouden.  Daarnaast reiken we vaardigheden aan om te komen tot een grotere innerlijke rust, die de basisvoorwaarde is voor een betere nachtrust. Verder staan we ook stil bij de rol van voeding, bioritme medicatie en kruiden . Het theoretisch inzicht wordt voortdurend gekoppeld aan praktische oefeningen zoals ademhaling, aandachtsmeditaties, mindful yoga enzovoort.

Slaapcursus

Naast de individuele aanpak van slaapproblemen kun je ook een slaapcursus onder de vorm van een 'slaapschool' volgen.  Dit is een groepstraining, waarbij in 6 sessies geleidelijk dezelfde doelstellingen worden nagestreefd als in de individuele aanpak.  Het groepsgebeuren versterkt hierbij de motivatie en ondersteuning die bij een dergelijke training vereist is. Voor informatie omtrent slaapcursussen zie de rubriek 'voordrachten en cursussen'.

Aan de cursus is ook een syllabus en een werkboek verbonden met vragenlijsten, slaapschema’s en oefenschema’s die de deelnemer helpt een beter inzicht te geven in het persoonlijk slaappatroon. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid je eigen vooruitgang te evalueren.